Примерите за някои от данните, които можем да предоставим, включват „Онлайн табло за управление“, за да дадем преглед на данните - вижте пример на формата по-горе (моля, обърнете внимание, данните в горния пример не се актуализират).

Тези данни са достъпни и с различните предимства, които имат различните видове горива.

Можем да предоставим и нашите данни на вашите онлайн карти, както имаме на нашите UVAR карта.

Можем да предоставим отчет за различни видове схеми, като градове с нулеви емисии или държави.

Освен по-известните национални стимули за електрически превозни средства, има хиляди регионални и местни стимули. Тези стимули включват безвъзмездни средства или намаление на разходите, както и безкасови стимули, като например преференциално паркиране или ленти за движение или достъп до зони с нулеви емисии. Можем да предоставим информация за тях.