mod_jux_megamenu

1. Превозните средства, които не са в състояние да бъдат оборудвани с филтър за твърди частици. Това се нуждае от доказателство от агенция, като DEKRA или TÜV, която е валидна за максимален на 12 месеца.
2. Вагони със Евро 3 (жълт стикер), докато 21.12.2014.
3. Превозни средства с червени табели според § 3 данни на Kennzeichnungsverordnung (35. BImSchV) kennzeichnungsfähig. Изисква сертификат, да бъдат поставени видимо на екрана на прозореца.
4. Пробни версии за превозни средства или комбинирани превозни средства по отношение на § 70 Abs. 1a StVZO (правилата за движение). Изисква сертификат, да бъдат поставени видимо на екрана на прозореца.
5. Test / процес превозни средства по отношение на § 19 Abs. 6 StVZO (правилата за движение).
6. На превозно средство за ремонт или услуги вътре в Lez.
7. Превозните средства, които се изисква да бъдат представяни на полицията, Лайпциг град или други длъжностни лица във вътрешността на Lez.

 

Единични изключения за частни превозни средства в Лайпциг

Критерии етикет Изискване Процес / продължителност
Забавяне на модернизация или подмяна на превозни средства Не, червено, жълто Замяна или модернизация трябва да бъдат доказани, се осъжда и закъснението, не по вина на водача на превозното средство На заявлението / до доставка / модернизация, максимална 12 месеца, и до 31.12.2014
Превозни средства за тежки увреждания драйвери с бележка "G" във вестниците и паркинг за освобождаване Не, червено Превозното средство е регистрирано със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано в състояние да се приспособят за зелен стикер и подмяната не е икономически изгодно * При подаване на заявление /, а с тежки увреждания документи и паркинг за освобождаване са валидни максимално месеца 24, и до 31.12.2014
Пътуващите с неудобни смени Не, червено Превозното средство е регистрирано със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано, могат да бъдат монтирани на зелено * стикер и замяната не е икономически изгодно За кандидатстване / максимално месец 24, и до 31.12.2014
Превозното средство е на път да бъде ретро-оборудвана с филтър за твърди частици жълт Ретрофит трябва да бъдат предприети от 31.12.2010 На заявлението / до 31.12.2011
Camper-ванове, където регистрирания ползвател живее в рамките на Lez Не, червено Превозното средство е регистрирано със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано, могат да бъдат монтирани на зелено * стикер За кандидатстване / максимално месец 24, и до 31.12.2014 **
Случаи на затруднения Не, червено, жълто Превозното средство е регистрирано със собственика преди 19.12.2009 и там е непоносимо и спешно конкретна причина (би довело до загуба на работа, здравословни причини), а превозното средство е доказано, не могат да бъдат монтирани на зелено * стикер и подмяна или модернизация не е разумно . За кандидатстване / максимално месец 24, и до 31.12.2014
Нови жители Не, червено Преместване в Лайпциг (настройка на нов дом в Лайпциг), доказателство за местене / адрес се изисква За кандидатстване / максимално месец 6, и до 31.12.2011)

 

Най-важните изключения за промишлени и търговски превозни средства, и в обществения транспорт в редовна експлоатация в орган.

Критерии етикет Изискване Процес / продължителност
Забавяне на модернизация или подмяна на превозни средства Не, червено, жълто Замяна или модернизация трябва да бъдат доказани, се осъжда и закъснението, не по вина на водача на превозното средство На заявлението / до доставка / модернизация, максимална 12 месеца, и до 31.12.2014
Специални превозни средства, които се използват:
- На работното място, със скъпи адаптации или каросерията;
- За конкретна търговска цел (Трабант, Stretchlimousine, "Исторически Bus" и т.н.);
- За киното и телевизията;
- Тежки showmans превозни средства
Не, червено Превозното средство е регистрирано със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано, могат да бъдат монтирани на зелено * стикер и замяната не е икономически изгодно За кандидатстване / максимално месец 24, и до 31.12.2014 **
Превозното средство е на път да бъде ретро-оборудвана с дизелов particule филтър жълт Ретрофит трябва да бъдат предприети от 31.12.2010 На заявлението / до 31.12.2011 **
Случаи на затруднения Не, червено, жълто Превозното средство е регистрирано със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано, могат да бъдат монтирани на зелено * стикер и замяната не е икономически изгодно и се оказа непреодолимо и спешна конкретна причина в интерес на обществото (доставка от съществено стоки и услуги) или непоносимо и спешно личен интерес (поддържане на промишлен процес или риск за жизнеспособността на фирмата) За кандидатстване / максимално месец 24, и до 31.12.2014 **
Правилата за паркиране на превозни средства Не, червено, жълто

Превозното средство е регистрирано със собственика преди 19.12.2009 и най-малко 4 превозни средства във флота (леки автомобили и камиони се разглеждат отделно

до 31.12.2014

* Се изисква доказателство, от агенции, като DEKRA или TUV FPR diesle превозни средства с емисии основен 27 брой, и клас N, M2 и M3 превозни средства,
** Одобрение е предмет на условието, за да преминете към най-добрия възможен технически стандарт отработените газове

Опровержение:
Тези изключения са изброени само за Вашия екскурзовод. Те не са преведени официално, и са актуални към зимата 2009 / 10. Оригиналът на / регионални / национални интернет страницата на града е единственият точен източник.


Единични изключения за частни превозни средства в Лайпциг
Критерии Стикер Изискването за процес / Продължителност
Забавяне на модернизация или заместващо превозно средство Няма, червено, жълто Подмяна или модернизация нужда да бъде доказано, се осъжда, и забавянето не е грешка на водача на превозното средство По молба / до доставка / модернизация, максимално месеца 12,,, и, докато 31.12.2014
Превозни средства за тежки увреждания шофьори с бележка "G" във вестниците и на Нула паркинг освобождаване, червена кола, регистрирани за първи път със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано в състояние да се приспособят за зелен стикер и замяната не е икономически изгодно * При подаване на заявление /, а с тежки увреждания документи и паркинг за освобождаване са валидни, максимално месеца 24, и до 31.12.2014
Пътуващите с неудобен смени Нито една червена кола, регистрирани за първи път със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано, могат да бъдат монтирани на зелено * стикер и замяната не е икономически изгодно При подаване на заявление / максимално 24 месеца и до 31.12.2014
Превозното средство е на път да бъде ретро-оборудвана с дизелов филтър за твърди частици Жълто модернизация трябва да се извършва от 31.12.2010 При подаване на заявление / до 31.12.2011
Camper микробуси, където регистрираните живота Keeper в рамките Няма Lez, червена кола за първи път е регистрирани с собственика преди 19.12.2009, и превозното средство, е доказано, не могат да бъдат монтирани на зелено * стикер за кандидатстване / максимална месеца 24 и до 31.12.2014 **
Трудностите Няма случаи, червено, жълто превозни средства, регистрирани за първи път със собственика преди 19.12.2009 и е непоносимо и спешно конкретна причина (би довело до загуба на работа, здравословни причини), а превозното средство е доказано, не могат да бъдат монтирани на зелен стикер * и подмяна или модернизация не е основателна. За кандидатстване / максимално месец 24, и до 31.12.2014
Нови жители Няма, червени в Лайпциг (настройка на нов дом в Лайпциг), се изисква доказателство за местене / адрес на приложение / максимални 6 месеца и до 31.12.2011)


Най-важните изключения за промишлени и търговски превозни средства, и в обществения транспорт в редовна експлоатация в орган.
Критерии Стикер Изискването за процес / Продължителност
Забавяне на модернизация или заместващо превозно средство Няма, червено, жълто Подмяна или модернизация нужда да бъде доказано, се осъжда, и забавянето не е грешка на водача на превозното средство По молба / до доставка / модернизация, максимално месеца 12,,, и, докато 31.12.2014
Специални превозни средства, които се използват:
- На работното място, със скъпи адаптации или каросерията;
- За конкретна търговска цел (Трабант, Stretchlimousine, "Исторически Bus" и т.н.);
- За киното и телевизията;
- Тежкотоварните превозни средства showmans, че никой, червено превозното средство е било за първи път са регистрирани със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство е доказано, не могат да бъдат монтирани на зелено * стикер и замяната не е икономически изгодно на кандидатстване / максимална 24 месеца и до 31.12.2014 **
Превозното средство е на път да бъде ретро-оборудвана с particule дизелов филтър за твърди Жълт Ретрофит трябва да се извършва от 31.12.2010 При подаване на заявление / до 31.12.2011 **
Трудностите Няма случаи, червено, жълто превозни средства, регистрирани за първи път със собственика преди 19.12.2009 и превозното средство не е доказано, могат да бъдат монтирани на зелено * стикер и замяната не е икономически изгодно и се оказа непреодолимо и спешна конкретна причина в на обществения интерес (доставка на основни стоки и услуги) или непоносимо и спешно личен интерес (поддържане на промишлен процес или риск за жизнеспособност на предприятието). За кандидатстване / максимално месец 24, и до 31.12.2014 **
За паркиране на превозни средства Нито една разпоредба, червено, жълто превозни средства, регистрирани за първи път със собственика преди 19.12.2009 и най-малко 4 превозни средства във флота (леки автомобили и камиони се считат отделно до 31.12.2014,,

Отиди най-отгоре

Ние използваме бисквитки, за да се подобри нашия сайт и да си опит, когато го използвате. Cookies се използват за основната дейност на този сайт вече са определени. За да разберете повече за бисквитките, които използваме и как да ги изтриете, вижте нашия декларация за поверителност.

Приемам бисквитки от този сайт.